Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija

Įmonė, kurios turtas priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise tikriesiems nariams ir nariams komanditoriams, veikiantiems bendros firmos vardu; ji neturi juridinio asmens teisių, o jos turtas neatskirtas nuo bendrijos tikrųjų narių turto.

susiję terminai:

Nuosavybė

Turtas