Komunizmas

Utopinė visuomenės politinė ir socialinė-ekonominė sistema, kuri tapatinama su visuomenine gamybos priemonių nuosavybe, beklase visuomenės struktūra ir visuomenės išnykimu. K. Marksas glaustai suformulavo komunizmo idėją: “Iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius”. Komunizmas – tai centro planuojama ekonomika, kai strateginius sprendimus dėl gamybos ir paskirstymo priima vyriausybė, o kainų sistema, būdinga privačios gamybos ekonomikos rinkai, nustumiama į šalį. Šalys, kuriose vienaip ar kitaip priimta komunistinė sistema, buvo TSRS ir jos Rytų Europos "sąjungininkai", Kinija ir kitos šalys.

susiję terminai:

Ekonomika

Rinka