Koncernas

Darinys, jungiantis savarankiškas akcines bendroves, kurias sieja bendri interesai, licencinės sutartys, bendros mokslinių tyrimų ir gamybinės technologinės programos, glaudi kooperacija. Koncernai kuriasi remiantis dalyvavimo sistema. Tai įgalina kapitalo savininką, įsigijusį kitų akcinių bendrovių kontrolinius akcijų paketus, valdyti jų kapitalą, sukurti visą pavaldžiųjų bendrovių piramidę (vienai akcinei bendrovei supirkus kitų (pavaldžiųjų) akcinių bendrovių kontrolinius akcijų paketus, o šioms – trečiųjų ir t. t.). Koncernui vadovauja didžiausia akcinė bendrovė arba specialiai koncernui valdyti sukurta akcinė bendrovė (holdingas).

susiję terminai:

Akcinė bendrovė

Kooperacija