Koncesija

Teisė naudotis esamu ar numatomu sukurti valstybės ar savivaldybės turtu, kuri pagal sutartį suteikiama organizuoti tam tikrą ūkinę veiklą.