Koncesijos atlygis

Koncesijos sutartyje nustatytas piniginis ar kitokios formos (prekių perdavimas, paslaugų teikimas ir kita) koncesininko atlygis koncesijos suteikėjui už teisę naudotis koncesijos sutartyje nustatytais koncesijos objektais.

susiję terminai:

Koncesijos objektai