Koncesijos objektai

Lietuvoje tai valstybei ar savivaldybei priklausantys objektai (dėl kurių yra sudaroma koncesijos sutartis): – kontinentinis šelfas ir ekonominė zona Baltijos jūroje; – žemės gelmės, valstybinės reikšmės vidaus vandenys, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai; – valstybės įmonės, nenumatytos privatizuoti koncesijos galiojimo laikotarpiu; – valstybei pagal nuosavybės teisę priklausantys pastatai, statiniai, įrenginiai, transporto ir kiti objektai, nenumatyti privatizuoti koncesijos galiojimo laikotarpiu; – savivaldybėms pagal nuosavybės teisę priklausantys objektai ir įmonės, nenumatyti privatizuoti koncesijos galiojimo laikotarpiu. Koncesijos objektu gali būti ir numatomas sukurti objektas. Valstybės žemė nėra koncesijos objektas.