Koncesijos sutartis

Rašytinė sutartis, pagal kurią koncesijos suteikėjas sutartyje numatytomis sąlygomis koncesininkui tam tikram laikui atlygintinai perduoda teisę naudotis įstatymu nustatytais koncesijos objektais.

susiję terminai:

Koncesijos objektai