Konsorciumas

Laikinas, savanoriškas nepriklausomų įmonių susibūrimas konkretiems uždaviniams spręsti, stambiems projektams ar programos įgyvendinti.

Lietuvos Respublikoje konsorciumai gali būti steigiami pagal bendrosios jungtinės veikos sutartį arba kaip tikroji ar komandinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija.