Konsulinis mokestis

Mokestis, imamas už Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento, diploma- tinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje teikiamas konsulines paslaugas, atliekamus notarinius veiksmus ar išduodamus juridinę galią turinčius dokumentus. Šį mokestį moka užsienio ir Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys, neturintys pilietybės. Mokesčio tarifo dydžiai nustatomi absoliučia suma arba procentais nuo sutartyje nurodytos sumos, palikimo sumos ir pan.

susiję terminai:

Paslauga