Kooperacija

Darbo organizavimo forma, kai prekių ir paslaugų gamintojai dalyvauja tame pačiame arba skirtingame, tačiau tar- pusavyje susijusiame, darbo procese. Įstatymu pagrįstas pastangų ir išteklių sutelkimas įgyvendinant jos dalyvių bendrus tikslus. Kooperatyvas yra grupės fizinių arba juridinių ir fizinių asmenų (narių) savanoriškai įsteigtas ūkio subjektas, skirtas tenkinti narių ekonominius, ūkinius ir socialinius poreikius, veikiantis narių iniciatyva ir rizika.

susiję terminai:

Rizika