Kreditas

Komercinis pasitikėjimas, kurį kreditorius išreiškia arba tiesiogiai (skolindamas pinigus), arba netiesiogiai (parduodamas prekes ir teikdamas paslaugas į skolą). Paprastai prekės ir pinigai skolinami už palūkanas. Bankas pinigus skolina tam tikriems tikslams. Kredito bilietai yra iždo arba banko beprocentiniai skoliniai įsipareigojimai, pakeičiantys pinigus. Kredito draudimas yra draudimo rūšis, kai kreditorius apdraudžia išduodamus kreditus nuo galimo skolų negrąžinimo. Kredito kokybė – kredito charakteristika, įvertinanti jo įtaką produkcijos cirkuliacijai. Kredito kokybė laikoma aukšta, kai kreditas paspartina produkcijos judėjimą apyvartos kanalais ir netampa tolesnių spekuliacijų objektu. Taigi kreditą sudaro piniginiai ištekliai, suteikiami siekiant gauti palūkanų (procentų) paprastai fiksuotą terminą. Kreditas gali būti suteikiamas ir netiesiogiai, parduodant prekes į skolą.

susiję terminai:

Ištekliai

Paslauga

Pinigai

Prekė