Kreditinė rizika

Rizika, susijusi su imančio kreditą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimų neįvykdymu sumokėti pagrindinę paskolos sumą ir palūkanas.