Kredito unija

Kooperatiniais pagrindais įsteigta kredito įstaiga (juridinis asmuo), telkianti asmenines gyventojų lėšas, turint tikslą teikti kredito paslaugas, padėti vystyti smulkųjį verslą, pagelbėti ūkininkams. Paskolos teikiamos tik kredito unijos nariams ir tik įstatuose numatytiems poreikiams tenkinti; Lietuvos Respublikoje licencijas kredito unijų veiklai išduoda Lietuvos bankas.

susiję terminai:

Bankas

Licencija

Paslauga

Veikla