Kreditorinis įsiskolinimas

(įsiskolinimas kreditoriui) tai įmonės laikinai pritrauktos piniginės lėšos, grąžintinos atitinkamiems juridiniams ar fiziniams asmenims; įsiskolinimas, kuris atsiranda dėl materialiųjų vertybių pateikimo ir kitų sandorių su šiais juridiniais ar fiziniais asmenimis sąlygų pažeidimo (dėl įmonės padarytų finansinės ir atsiskaitymų (mokėjimų) drausmės pažeidimų), laikomas nenormaliu. Kol įmonė nepažeidžia sąskaitų apmokėjimo ir įsipareigojimų vykdymo terminų, įsiskolinimas laikomas normaliu. Kreditorius – fizinis ar juridinis asmuo, suteikiantis kreditą, kad gautų palūkanas (dažniausiai reikalaudamas garantijų), arba turintis teisę gauti apmokėjimą už prekes ar paslaugas, pateiktas išsimokėtinai, t. y. į skolą.

susiję terminai:

Įmonė

Juridinis asmuo

Paslauga