Kreivė

Filipso kreivė – kreivė, rodanti infliacijos lygio ir nedarbo lygio priklausomybę (kuo didesnė infliacija, tuo mažesnis nedarbas ir atvirkščiai); gamybos galimybių kreivė – kreivė, rodanti prekių gamybos alternatyvius derinius, naudojant visus išteklius ir taikant esamą technologiją; indiferencijos (abejingumo) kreivė – kreivė, vaizduojanti visus dviejų prekių derinius, kurie vienodai patenkina pirkėjų norus; Lefero kreivė – kreivė, vaizduojanti mokesčių normos ir iš mokesčių gaunamų pajamų ryšį; laužta paklausos kreivė – kreivė susidaranti dėl to, kad į įmonės kainų kitimą reaguoja ne tik pirkėjai, bet ir kitos įmonės pardavėjos (esant oligopolinei rinkos struktūrai); Lorenso kreivė – kreivė, vaizduojanti šeimų pasiskirstymą pagal pajamas ir rodanti socialinę nelygybę; paklausos kreivė – geometrinė paklausos modelio interpretacija, vaizduojanti prekės paklausos ir kainos tarpusavio priklausomybę.