Laiko preferencija

Siekis turėti gėrybę dabar, o ne ateityje. Laiko preferencija yra natūralus žmogaus noras. Jos teorija yra visuma teiginių, susijusių su dabartinio individų gėrybių vartojimo pirmenybe būsimojo vartojimo atžvilgiu.