Laisvoji ekonominė zona

Ūkinei ir finansinei veiklai skirta šalies teritorijos dalis, kurioje yra įstatymų nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos; joje taikomas preferencinis režimas; atleidžiama nuo muitų ir kitų mokesčių; dažniausiai sukuriama jūrų ir oro uostuose ar kitose vietose, patraukliose kuriuo nors požiūriu užsienio investuotojams.

susiję terminai:

Veikla