Laisvosios konversijos kliringas

Atsiskaitymų valiutos pagal kliringą rūšis (pagal susidarančio saldo padengimo būdą), kai didesnis negu leistino dydžio saldas apmokamas laisvai konvertuojama valiuta.

susiję terminai:

Valiuta