Lengvatinė prekė

Prekė, į kurios kainą įeina jos priežiūra ir paslaugos, garantija, prekės montavimas, nemokamas jos pristatymas.