Liberalizmas

Socialinė-politinė srovė, susiformavusi kapitalizmo vystymosi pradžioje kovojant už žmogaus ir piliečio teises bei laisves. Laisvė buvo suprantama kaip privačios verslininkystės ir prekybos laisvė, valstybės įtakos ekonomikai ribojimas. Skiriamas politinis, ekonominis ir dvasinis liberalizmas. Šiuo metu vystosi neoliberalizmas – doktrina, kurią demokratijos, laisvosios konkurencijos, privačios verslininkystės principais. Neoliberalistai mano, kad laisvosios konkurencijos mechanizmas negali būti garantuotas automatiškai. Jie pripažįsta, kad norint įveikti disproporcijų ekonomikoje krizę, infliaciją reikia, kad įsikištų valstybė ir būtų sudarytos palankios sąlygas funkcionuoti normaliam rinkos mechanizmui įveikti socialinius sukrėtimus ir išspręsti socialinius uždavinius.

susiję terminai:

Ekonomika