Licencinė sutartis

Sutartis tarp licenciaro ir licenciato dėl išimtinės teisės naudotis patentu (kartais ir know-how) perdavimo.