Lietuvos Respublikos įmonė

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, kurios registravimo vieta ir buveinė yra Lietuvos Respublikoje; joje gali būti užsienio kilmės kapitalo.

susiję terminai:

Įmonė