Likvidumo laipsnis

Įmonės, banko apyvartinių aktyvų ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.