Likvidusis turtas

Įmonės turtas, kurį greitai ir be nuostoliu (ar suminimaliais nuostoliais) galima paversti grynaisiais pinigais.

susiję terminai:

Pinigai

Turtas