Lizingas

Sutartį, pagal kurią viena šalis perduoda žemę, turtą ar paslaugas nauodojimui tam tikram laikotarpiui kitai šaliai už atlygį, paprastai už periodines įmokas.

Šalis lizingo sutartyse įprastai yra juridinis asmuo.

susiję terminai:

Arenda