Mainai

Prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo aktas, atliekamas per rinką arba natūriniais mainais; priemonė finansuoti prekių ir paslaugų pirkimą rinkoje.