Marketingas

Marketingas (Rinkodara) - tai kokios nors konkrečios rinkos poreikių valdymo procesas, t. y. realių vartotojų poreikių nustatymas ir tų poreikių patenkinimas per susijusias gamybos, paskirstymo, kainų nustatymo ir skatinimo funkcijas.

Kitaip tariant tai yra rinkos tyrimo priemonių sistema ir įmonės bei jos tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos strategija bei taktika, skirta atskirų vartotojų grupių poreikiams tenkinti, sistemingas duomenų, susijusių su rinkodaros problemomis, rinkimas, kaupimas ir apdorojimas.

Lietuviškai labiau vartotinas terminas - Rinkodara.

Pagrindinės marketingo priemonės – konkurencijos kryptys, kuriomis firmos reklamuoja savo produktus klientams ir galimiems vartotojams:

  • prekių ir paslaugų apipavidalinimas,
  • kokybė,
  • kainos,
  • reklama,
  • įpakavimas,
  • paskirstymas,
  • pardavimas ir priežiūra.

Kiekviena kryptis turi būti plėtojama kaip atskira bendrojo marketingo sistemos dalis ir negali būti viešai atskirta, pvz., kainos negali būti nustatomos nepaisant požiūrio į prekes ir skatinimo politikos.

susiję terminai:

Reklama

Rinkodara