Masto ekonomija

Vidutinių produkcijos vieneto kaštų mažėjimas, sąlygojamas gamybos apimties augimo. Šis efektas atsiranda dėl ribinių kaštų mažėjimo, kurį lemia specializacija, efektyvesnis pagrindinio kapitalo panaudojimas ir t. t. Masto ekonomija dar vadinama masinės gamybos efektu. Masinė gamyba yra identiškos produkcijos gamyba dideliais kiekiais, leidžianti standartizuoti operacijas, automatizuoti gamybą ir mažinti vienetinius kaštus. Mažiausia efektyvi gamybos apimtis yra mažiausias įmonės dydis, reikalingas masto ekonomijai gauti.

susiję terminai:

Įmonė

Gamyba

Specializacija