Mažmeninės kainos palaikymas

Susitarimas neparduoti prekės už mažesnę negu susitarta kainą. Mažmeninių kainų indeksas – rodiklis, rodantis mažmeninių kainų kitimą. Paprastai prabangos prekių kainos neįtraukiamos skaičiuojant mažmeninių kainų indeksą.

susiję terminai:

Indeksas

Kainų indeksas

Prekė