Mažoji įmonė

Įmonė, atitinkanti šalyje priimtus priskyrimo mažosioms (smulkiojo verslo) įmonėms kriterijus (visuotinai pripažintų priskyrimo kriterijų nėra); labiausiai paplitęs kriterijus – darbuotojų skaičius; taip pat taikomi ir kiti kriterijai, pvz.: metinė apyvarta, metinės pajamos; daugelyje šalių mažąja įmone laikoma tokia įmonė, kurią valdo savininkas ir kurioje nėra sudėtingos organizacinės valdymo sistemos; taikant minėtus kriterijus, neretai atsižvelgiama į tai, kuriam sektoriui priklauso įmonė; kai kuriose šalyse dar išskiriama mikroįmonių (kai įmonėje dirba tik šeimos nariai) kategorija; mažosioms įmonėms paprastai teikiama valstybinė parama, pvz.: gaunant kreditus, valstybės subsidijas, valstybės užsakymus, numatant mokesčių lengvatas.

susiję terminai:

Įmonė

Pajamos

Subsidija