Mikroekonomika

Ekonomikos šaka, nagrinėjanti firmų ir kitų ūkio subjektų elgseną rinkos ūkio sąlygomis, prekių ir paslaugų kainų bei kiekio nustatymą. Ji tiria, kaip negausūs ekonomikos ištekliai paskirstomi atsižvelgiant į pasirenkamus tikslus ir siekia nustatyti, ar racionaliai panaudojami ištekliai.

susiję terminai:

Ištekliai