Minimalus gyvenimo lygis (MGL)

Minimalus lėšų, būtinų dirbančio žmogaus darbingumui palaikyti, dydis, išreiškiantis žemutinę pragyvenimo lygio tam tikrame visuomenės raidos etape ribą (pagal minimalų vartojimo biudžetą).