Mišrioji ekonomika

Sistema, kurioje konkuruojančios privačios įmonės derina savo veiklą su valstybiniu reguliavimu. Nors resursų alokacija siekiant alternatyvių tikslų nustatoma individualiais veiksmais per kainų mechanizmą, valstybė nustato visuminį gamybos lygį per pinigų – kredito ir biudžetinę politiką, taip pat veikia pajamų paskirstymą per progresyvius mokesčius ir socialinę įstatymdavystę. Kai kuriais atvejais valstybė gali kontroliuoti strategines ekonomikos šakas. Toks privačios ir valstybinės kontrolės mišinys būdingas daugeliui išsivysčiusių kapitalistinių šalių, kai vienas problemas sprendžia privatūs gamintojai ir vartotojai, o kitas – valstybė.

susiję terminai:

Įmonė