Mišrusis muitas

Muitas, apskaičiuojamas pagal mišrų muito tarifą, nustatytą derinant advaliorinį (vertybinį) ir specifinį tarifus.