Mokesčio bazė

Pinigų suma įvertintas apmokestinamasis objektas, kai pagal Mokesčio įstatymo nustatytą tvarką taikomas mokesčio dydis (tarifas).