Mokesčio ėmimo būdas

Viena iš mokestį apibūdinančių sąvokų; gali būti tiesioginis mokesčių ėmimas (iš pajamų) ir netiesioginis (per kainas).

susiję terminai:

Kaina