Mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos įstatymas, kuris nustato mokestį, rinkliavą ar kitą įmoką į valstybės (savivaldybės) biudžetą; jam prilyginami Mokesčių administravimo įstatymas ir tarptautinės sutartys, nustatančios apmokestinimo taisykles, jei šios sutartys yra ratifikuotos Lietuvos Respublikoje.