Mokesčio naštos nešėjas

Formaliai (ir juridiškai) neatsakingas už mokesčio sumokėjimą fizinis ar juridinis asmuo, tačiau pagal įstatymo numatytą mokesčio perkėlimo sistemą jis – tikrasis mokėtojas.

susiję terminai:

Juridinis asmuo