Mokesčio subjektas

Juridiškai atsakingas už mokesčio mokėjimą (įvardytas Mokesčio įstatyme) fizinis ar juridinis asmuo; mokesčio subjektas ne visada sutampa su mokesčio naštos nešėju (tai pirmiausiai pasakytina apie vartojimo mokesčius).

susiję terminai:

Juridinis asmuo