Mokesčio tarifas

Mokesčio dydis apmokestinimo vienetui. Tarifas nustatomas atsižvelgiant į mokesčio vertikaliojo ir horizontaliojo teisingumo principą ir kitas nuostatas, taip pat į mokesčio objekto pobūdį; gali būti pastovus (kai apmokestinimo vienetui nustatoma absoliuti mokesčio suma) ir procentinis (kai apmokestinimo vienetui nustatoma mokesčio suma, išreikšta procentais). Be to, procentinis tarifas gali būti proporcingas arba progresyvinis; progresyvinis tarifas gali būti sudarytas pagal paprastą progresiją (numatant vis didėjantį tarifo dydį visam mokesčio objekto dydžiui) arba pagal sudėtingą progresiją (numatant mokesčio objekto skirstymą į dalis (intervalus) ir skirtingus, paprastai vis didėjančius tarifo dydžius kiekvienai vis didesnių pajamų daliai).

susiję terminai:

Tarifas