Mokesčių amnestija

Visiškas arba dalinis atleidimas nuo įstatymais nustatytų sankcijų už vengimą mokėti mokesčius arba mokesčio sumos sumažinimą, kai mokesčio mokėtojas pats apie tai praneša mokesčių administravimo institucijai. Mokesčių amnestijos tvarka nustatoma įstatymu. Gali būti numatomas ne tik atleidimas nuo sankcijų (baudų, delspinigių), bet ir nuo dalies nesumokėtų mokesčių (išskyrus socialinio draudimo įmokas).