Mokesčių klasifikavimas

Mokesčių grupavimas pagal įvairius požymius: apmokestinimo objekto giminiškumą (pajamų ir pelno, socialinio draudimo, turto, prekių ir paslaugų ir t. t.), mokesčių ėmimo būdą (tiesioginiai ir netiesioginiai), mokesčių tarifų pobūdį (proporcingi, progresyviniai ir t. t.) ir pan.