Mokesčių konsultantas

Auditorius ar kitas atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, konsultuojantis mokesčių klausimais: mokesčio atskaitomybės sudarymo, pajamų deklaravimo, mokesčių įstatymų laikymosi, vengimo mokėti mokesčių ir kt.