Mokesčių multiplikatorius

Bendrojo nacionalinio produkto pokytis, kurį sukelia valstybės išlaidų pasikeitimas dėl mokesčių pakeitimo.