Mokesčių perkėlimas

Tiesioginio mokesčių mokėtojo dalies arba visos mokesčio sumos (naštos) perkėlimas kitiems rinkos dalyviams, pvz., apmokestinus prekės pardavimą, jos pardavėjas padidina kainą ir taip mokestis arba jo dalis perkeliama prekės pirkėjui (jeigu dėl kainos padidėjimo nesumažėja prekės pardavimo apimtis).

susiję terminai:

Mokestis

Prekė