Mokesčių politika

Valstybės priemonės, naudojamos mokesčių srityje. Tai sudedamoji valstybės fiskalinės politikos dalis.