Mokesčių prieglobstis

Šalis arba jos teritorija, kuri pritraukia užsienio juridinius ir fizinius asmenis mažais mokesčiais arba visiškai atleidžia nuo mokesčių. Be to, šios šalys nesudaro apmokestinimo sutarčių su kitomis šalimis, o tai užsienio investuotojams garantuoja, kad informacija apie jų kapitalą ir pajamas nebus perduota šalių, kuriose jie yra rezidentai, mokesčių institucijoms, ir tai jiems leidžia nemokėti dalies mokesčių savo šalyje.

susiję terminai:

Mokesčiai