Mokesčių rūšys

Akcizo mokesčiai – specialūs mokesčiai, mokami parduodant tam tikras prekes, nustatomi kaip prekių ar paslaugų kainos dalis; apyvartos mokesčiai – mokesčiai, mokami nuo parduodamų prekių arba paslaugų sumos; asmeninių pajamų mokesčiai – mokesčiai, nustatyti asmenims, gaunantiems darbo pajamas ir nuosavybės pajamas; degresiniai mokesčiai – mokesčiai, kurių procentinis dydis, didėjant apmokestinamojo objekto apimčiai, vis mažiau didėja; implicitiniai mokesčiai – valstybės gerovės programoje numatytos pašalpos sumažinimas, padidėjus šeimos pajamoms vienu piniginiu vienetu; neigiami pajamų mokesčiai – pajamų apmokestinimo sistema, kada šeimos, turinčios mažesnes pajamas negu nustatytas minimalus dydis, gauna specialias vyriausybės priemokas; netiesioginiai mokesčiai – mokesčiai, nustatomi prekei ar paslaugai ir mokami to individo, kuris ją turi ar perka; jų formos: akcizas, prekybos mokestis, turto mokestis; progresyviniai mokesčiai – mokesčiai, kuriais iš didesnes pajamas gaunančių žmonių imama didesnė procentinė pajamų dalis; regresyviniai mokesčiai – mokesčiai, kurių procentinis dydis mažėja didėjant pajamoms; tiesioginiai mokesčiai – mokesčiai, nustatomi asmenims bei kitiems subjektams atsižvelgiant į jų pajamas arba turtą, taip pat migracijos mokesčiai.