Mokesčių sistema

Kiekvienai valstybei būdinga tarpusavyje susijusių, vienas kitą lemiančių mokesčių visuma, nustatyta sprendžiant apmokestinimui keliamus uždavinius, taip pat vyriausybės apmokestinimui keliamus uždavinius; ji išreiškia vyriausybės socialinę, ekonominę ir fiskalinę politiką.