Mokestinių įplaukų produktyvumas ir elastingumas

Apmokestinimo principas, kurio esmė – laiduoti pakankamas pajamas valstybės išlaidoms padengti (produktyvumas) ir sukurti tokią mokesčių sistemą, kuriai būdingas įplaukų elastingumas, t. y. kurioje, neįvedus naujų mokesčių ir nepadidinus esamų mokesčių tarifų, mokestinės įplaukos didėja sparčiau negu nacionalinės pajamos.